Постоперативен етап - необходими грижи след ампутацията

Ампутацията отваря път за сериозна промяна и обрат в живота. Тя е много важен етап. Днес, благодарение на предимствата, които предлага развитието на технологиите, ампутираните лица, независимо от загубата на крайника си, продължават нормалния си социален живот. Но това изисква един добър ампутационен чукан и отлично пасване с протезата. Трябва да се има предвид постоперативните компликации и да се вземат ранни мерки; грешките при насилствено поставяне на протези могат да доведат до невъзможност при пасването на протезата. Това са: необратим оток, инфекция на раната, нарушения в циркулацията и сетивността, фантомни болки и други причини, които могат да доведат до продължителни ограничения в двиценията и впоследствие до скъсяване на нормалната подвижност на ставата ( контрактури), до груб и недобре оформен чукан, слабост на мускулатурата и до намаляване на кондицията на белия дроб и сърцето. По отношение на ампутационната рехабилитация това трябва да се ръководи от опитен рехабилитационен екип с правилна програма, започваща още преди ампутацията. Всички съвети: за обработка на раната, оформяне на чукана, за пазване на подвижността на ставите и укрепване на подвижността на ставите и укрепване на останалите мускули, трябва правилно да са насочени. С помощта на подходящо избраната протеза организмът може да доведе основните си функции до нормалните.

ВСИЧКИ СТАТИИ