Дългогодишният ни опит и обратната връзка, която получаваме от нашите пациенти, ни прави още по-сигурни в това, че предоставяме най-доброто качество от услуги на всеки един наш пациент.

широк спектър услуги предназначени да върнат увереността на нашите пациенти в движението

ортези

Ортезата представлява приспособление, чрез което може да бъде обездвижена, раздвижена или стабилизирана определена част от тялото. С помощта на ортезата и постоперативните шини за рехабилитация се преодоляват последствията от получени травми или други заболявания.
Ортези без движение за горен и долен крайник- AFO/KAFO заместват гипса като средство за обездвижванe, тъй като са значително по-леки и по-тънки.
Ортезата с движение за горен и долен крайник- DAF/HKAFO позволява много по-прецизно манипулиране на проблема, тъй като може да бъде коригирана съобразно адаптацията на пациента.

протези

ВИП + МТЛ прилага високи технологии в протезирането. CAD/ CAM система копира изцяло формата на чукана на пациента, като по този начин размерите на модела, по който се изработва гилзата, са идентични с тези на пациента. Изработката на стандартните модулни протези включва коляно с движение/с ключ, динамично стъпало или стъпало с движение. Изготвят се и индивидуални оферти по каталог, за всеки пациент, който е решил да модернизира протезата си. Високо специализираният екип на нашата фирма е обучен в принципите на биомеханиката и снабден с най- иновативните техники, за да покрие всички Ваши изисквания.

корсети за сколиоза

ВИП ПЛЮС МТЛ предлага на пациентите лечение на сколиоза, използвайки Rigo Cheneau Brace. Коригиращият корсет при гръбначните изкривявания задава правилна позиция на гръбначния стълб. При този принцип на лечение с индивидуално медицинско изделие – корсет за сколиоза, гръбначният стълб е поставен в принудителна коригираща позиция за продължителен период от време. Чрез иновативната си технология, с единствената в България система за сканиране на пациента и компютърно моделиране на коригиращият корсет, ние Ви осигуряваме максимална прецизност в процеса на изработка, спрямо Вашите нужди. Висококвалифицираният екип на ВИП ПЛЮС МТЛ, ще създаде индивидуална терапевтична концепция при създаването на Вашият VIP Brace, на базата на технологията на Rigo Cheneau Brace.

стелки

Индивидуално изработени ортопедични стелки, които осигуряват пълен комфорт при ходене. Оптималното оборудване на ходилата с индивидуални стелки, при нас става с помощта на най-новите технологии. Дигитално разпознаване на формата на краката е основа за индивидуално измерване на ходилото. Разполагаме с тензометрична платформа, която измерва натоварването върху стъпалото, както в статика, така и в динамика. С използването на 3D скенер, се получава 3D образ на ходилото, върху който се моделират Вашите стелки. Прецизното отразяване на съответната форма на стъпалото е от съществено значение, за да се осигури индивидуалната корекция.

ако не сте сигурни къде точно попада вашия случай, свържете се с нас и разберете към кого трябва да се обърнете

или се обърнете към нашите клиники

София

+359 887 925 725

Пловдив

+359 887 111 169

Варна

+359 884 708 552

Стара Загора

+359 887 111 175

Бургас

+359 888 564 384

Кърджали

+359 878 551 077

Благоевград

+359 877 030 851