Обучение по изработване на индивидуални гилзи директно върху чукана на пациента

Между 20.03 и 23.03 във фирма ВИП+ ортопедични техници от Академията на OSSUR проведоха обучение по изработване на индивидуални гилзи директно върху чукана на пациента (т. нар. Direct socket).

Основното предимство на тези гилзи, е, че изработването им става в рамките на 1 час и още в същия ден пациентът може да си тръгне със завършена протеза.

Технологията е подходяща за пациенти с бедрени и подколенни ампутации, с всякакво ниво на активност, чиито чукани са адаптирани към ползване на силиконови гилзи.

За въпроси се свържете с нас.

ВСИЧКИ СТАТИИ