Консервативно лечение на сколиоза

Като пациенти на ВИП ПЛЮС МТЛ имате достъп до информация и лечение с един от най-ефективните методи за борба на сколиоза.
Индивидуалният коригиращ корсет, който Ви предоставяме е изграден на принципите на RSC ( Rigo-System-Cheneau), призната за едно от най-модерните системи в света.
VIP BRACE корсет се изработва индивидуално за всеки пациент, като се използват най-модерната и усъвършенствана 3D система за сканиране и компютърно моделиране (CAD/ CAM система) в Европа. Моделите се изработват от квалифицирани кадри преминали курс за обучение при самия д-р Риго и сертифицирани лично от него.
ВИП ПЛЮС МЕДИКОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ е единствената фирма в България, която е сертифицирана в изработката и производството на такъв тип коригиращ корсет за сколиоза.

ВСИЧКИ СТАТИИ