Технологията на "ВИП ПЛЮС МТЛ“ в производството на протези и ортези

„ВИП ПЛЮС МТЛ“ въвежда нови технологии в производството на протези и ортези.
• CAD-CAM система
• Сканиране на тялото и крайниците
• Компютърно моделиране
• Изработване на модели с три операционна фреза
• Принтиране на електронни тестови гилзи
• Машини за вакуумиране на гилзите
Цялата гама медицински изделия се изработват по индивидуална мярка спрямо нуждите и изискванията на пациента и назначенията от лекуващият лекар. При изработката се използва специализирана 3D система за сканиране и компютърно моделиране в протезирането и изработването на ортези ( CAD / CAM система ), а вложените материали са от водещи производители в областта.
В годините фирмата е открила лаборатории във всички области в страната.
Ние предлагаме не само изделия, ние предлагаме и услуга, даваща възможността за по-добър живот на пациентите и гарантираща непрекъснат контрол върху процеса на рехабилитация и реинтеграция на ползващия протезата човек.
Насочено търсим, усвояваме и развиваме новостите в специалността , като ежегодно служителите ни преминават курсове за специализация в европейски центрове по протезиране.

ВСИЧКИ СТАТИИ