ПОСТАВИХМЕ ПЪРВАТА ЕЛЕКТРОННА ПРОТЕЗА ЗА ДОЛЕН КРАЙНИК В БЪЛГАРИЯ

Няколко месеца след като световните производители стартираха Power Knee, първата в България активно захранвана колянна протеза бе поставена и на български пациент. Под ръководството на известния български лекар-травматолог и професионален протезист доц. Владислав Иванов, електронната протеза бе поставена на 50-годишен пациент.
„Успяхме да изработим конфигурация на бедрена протеза с два електронни компонента - с електронно коляно и електронен глезен и съм удовлетворен, че стартирахме, с помощта на производителите от Осюр Холандия, ерата на електронните протези в България само няколко месеца след като бе изработено електронното коляно в света. – сподели доц. Владислав Иванов. – Предстои да обучим пациента до съвършенството на походката, тъй като тази най-високотехнологична система, при която двата елемента – глезен и коляно имат софтуерна връзка, се нуждае от правилна рехабилитация. В следващите месец-два ще представим официално резултатите от протезирането с два електронни компонента.“

ВСИЧКИ СТАТИИ