Какви са причините за ампутация?

Най-важните причини за ампутация са съдовите заболявания на преден план, огнестрелните наранявания, транспортните злополуки, трудовите злополуки, тумори, хроничните бактериални инфекции, вродените аномалии, изгарянията и нарушенията в кръвообръщението при захарния диабет. При споменатите заболявания се образуват рани (язви) на кожата, поради нарушеното хранене и доставка на кислород, предизвикващи пребледняване, изстиване на крайника със силна болка. С напредване на времето, ако това не се преустанови, загиването (некрозата) на тъканите продължава и може да се превърне в гангрена. При тези ситуации, за да се спаси болният и да не се разпространи проблемът към здравите тъкани, се решава отделяне на крайника от тялото, т.е ампутация. Не трява да се забравя, назависимо от крайната мярка, че ампутацията е една животоспасяваща операция.

ВСИЧКИ СТАТИИ