ПРОТЕЗАТА КАТО НАЧИН ДА ПРОДЪЛЖИМ НАШИЯ ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ

Доц. Вл.Иванов
В настоящия век лечението на много заболявания приключва с протезиране на части от човешкото тяло като краен лечебен изход и запазване на активен начин на живот. Част от тези протези се поставят в тялото и се наричат ендопротези /тазобедрени стави ; колянни стави; раменни стави; протези за кръвоносни съдове; слухови инпланти; изкуствено сърце, изкуствен бъбрек; зъбни протези и други инпланти/, и външни протези /протези за горни и долни крайници; мио протези; слухови апарати; изкуствено ухо; нос; очни протези и други външни протези/.
Приемането на ампутацията на крайник, като краен лечебен изход, е свързана с последващата адаптация на пациента към този начин на живот. Първата стъпка в тази посока е предоперативната консултацията на пациента с фирма, имаща опит с външното протезиране. ВИП плюс МТЛ ЕООД е първата фирма окомплектована с лекари, протезисти, рехабилитатори и консултанти по социални услуги, която може да осигури комплескна услуга и да вдъхне доверие на пациента в бъдещата адаптация с външното протезиране.
Следващата правилна стъпка, към външното протезиране, е психологическата подкрепа след ампутацията от психолог или чрез срещи и разговори с протезисти, или с хора минали по този път. Не трябва да се допуска тежката физическа загуба на крайник да доведе пациента до емоционална катастрофа и тежка депресия. Първата реакция на човек в тази ситуация е самоизолацията и отказа от активност. Това е най-пагубната позиция на пациент, на когото предстои протезиране. Голяма помощ в този момент могат да окажат близките и приятелите на нуждаещия се. Той трябва да бъде мотивиран да поддържа активен начин на живот. Да започне предпротезна двигателна рехабилитация. Да постигне ниво, което му позволява достоен живот, като се самообслужва в ежедневието, ако пациента има и други тежки заболявания да получи по програма социален асистент, но да поддържа ниво на двигателна активност с протези и други медицински изделия.
Ресоциализацията включва адаптиране на жилищната среда към вида на ампутация. Ако човека е в трудова възраст, адаптиране на работната среда към вида на ампутацията, работа от вкъщи онлайн и преоборудване на автомобила. За последните две начинания може да се кандидатства по програми в МТСП. Включително и до програми за преквалификация, позволяваща работа спрямо вида на инвалидизацията.
Позитивното отношение на човек към запазване на активен начин на живот с инвалидизация, след ампутация, естествено подпомогнат от лекари, протезисти кинезитерапевти, близки и роднини, неправителствени организации, общински и държавни институции, заслужава едно голямо уважение и подкрепа на герой.

ВСИЧКИ СТАТИИ