НЕОБХОДИМИ ГРИЖИ ЗА ПРОТЕЗАТА

НЕОБХОДИМИ ГРИЖИ ЗА ПРОТЕЗАТА
Доц Вл.Иванов
Грижите към протезата /изкуствения крак / с развитието на новите технологии се увеличава и отговорността, на протезиста и ползвателя на протезата, трябва да се синхронизира и да бъде ангажирана с доверие и екипност.
Протезата изпълнява следните функции. Замества липсващия крайник като компенсира дължината на крайника. Съхранява правилните пропорции на загубения крайник. Дава статична и динамична опора, сигурност в стоежа и походката на протезирания и удовлетворява козметичните му изисквания.
В така оформения екип от протезист и пациент доверието е основната връзка и магия на успеха. Грижата на протезирания е да поддържа личната хигиена на чукана и вътрешната повърхност на приемната гилза на протезата. Най-правилният подход е измиването с вода и неутрален сапун или шампоан. Това се отнася и за силиконовите гилзи. Изсушаването на гилзите става с избърсване. Забранено е обдухването с топъл въздух , поставянето на пряка слънчева светлина и топлина. Тези фактори увреждат и може да доведат до деформации. Дезинфекцията на чукана и вътрешната повърхност може да се става с дезинфектанти на спиртна основа, но това не отменя предходното измиване. Втората основна грижа на протезирания е да поддържа добър контакт между чукана и приемната гилза. Това става най-лесно с поддържане на постоянно телесно тегло или уплътняването на чукана в гилзата с протезни чорапи. Чукана може да се уплътнява коректно с поставянето до 4 – 5 протезни чорапа, след което приемната гилза трябва да се уплътни или смени от протезиста. Препоръчително е пациентът да носи през деня в себе си два сухи протезни чорапи и при установянане на разхлабване на контакта в гилзата, веднага да ги постави на чукана.
Ролята на протезиста в хода на ползването на протезата от пациента е да поддържа и коригира статичната и динамична центровка и козметиката на протезата при възникнали отклонения и увреди. Всеки протезиран има право всяка година на ремонт на протезата, която е задължителна за сигурността на протезирания и се извършва от протезиста като се заплаща от Дирекциите за Социално Подпомагане.

ВСИЧКИ СТАТИИ