КОГА ДА ПРОТЕЗИРАМЕ

Подготовката на чукана за пълноценно функционално протезиране започва с прилагане на ампутационната техника, която изисква:
• По-добро кожно покритие на чукана.
• Запазване на плантарната кожа при частичните ампутации на ходилото.
• Скъсяване на предния ръб на тибиалната кост, срязване на фибулата на 2 см проксимално и заглаждане на всички костни ръбове.
• Обработка на нервите.
• Миопластично оформяне на мускулатурата на върха на чукана, със зашиване на мускулите антагонисти един към друг.
• Профилактика на контрактурите на ампутирания крайник.
Протезирането може да започне 30 дни след свалянето на конците или зарастването на оперативната рана. Първично протезиране започва с предпротезна подготовка- бандажиране на чукана, преодоляване на контрактурите на проксималната става. Оформянето на чукана става в рамките на 6-8 месеца, чрез първично протезиране.
• Взимане на мярка във ВИП ПЛЮС МТЛ може да се осъществи по няколко начина. С гипсова мярка, чрез сантиметрия и ъглометрия, както и с най-модерната и усъвършенствана технология, с която разполагаме- сканиране с САD-САМ технология.
Постоянно протезиране се осъществява една година след първичното протезиране. Новите технологии за протезиране включват пълен контакт на чукана с протезната гилза. Предлагаме богат католог от части за изработването на гериатрични протези- протези с максимално олекотена алуминиева конструкция за възрастни пациенти .
Видовете гилзи при постоянното протезиране могат да бъдат:
• Гилза с вакуумно закрепване
• Флексибилни гилзи
• Силиконова гилза с щифт/ ключ
Силиконова гилза с пръстен /вакуум
За изработката на гилзата, екипът ни се съобразява изцяло с желанията на пациента, а в случай на колебание дават най-правилните съвети и насоки.

ВСИЧКИ СТАТИИ