Контакт с нас

Телефони
+ 359 (2) 8565038
+ 359 887 925 725
+ 359 879 888 466

Електронна поща
info@vipplus-mtl.com
sales@vipplus-mtl.com

‹ Обратно

История на протезата

Най-ранните данни за изработка на протеза и описанието и датират от епохата на кралица Vishpala в Ригведа . Египтяните са пионерите на идеята, както се вижда от дървения палец на тяло от Новото царство.
Друга данни за протезиране идват от гръцкия историк Херодот , в чиято история се разказва как погубва собствения си крак, за да избяга от спартански похитителите и в последствие го заменя с дървен.
Описани са разкази за римски пълководец, чиято ръка била отсечена а впоследствие заместена с желязна, за да държи щита си връщайки се на бойното поле.

 

 

 

В края на Втората световна война, NAS (Национална академия на науките) започва проучване и разработване на протези. Чрез държавно финансиране за научно изследоване и развитие програма е разработена в рамките на армията, флота, ВВС, и администрацията на ветераните.  

 

 

 

 

 

В наши дни протезиренето е високотехнологична специалност комбинираща в себе си анатомични, биомеханични познания, технически.
Загубата на крайник в динамичния век, в който живеем, довежда пациента до мисълта и чувството на пълна изолация.
Поради тази причина протезирането като част от медицината е обърнато изцяло към рехабилитацията, адапптацията и реинтеграцеята на хората със специфични нужди.
Протезата е средството, което възстановява мобилността благодарение на съвременна техническа конструкция. Динамиката в ежедневието увеличава неимоверно изискванията за вида и функционалността на протезата.

 

 

Структура на протезата

Протезата включва две основни компонента : 

1. Индивидуална гилза 

Гилза е тази част от протезата, която има пряк контак с човешката тяло,изработва се по индивидуална мярка, като се взимат в предвид всички особености на чукана .

Високо специализираният екип на нашата фирма е обучен в принципите на биомеханиката и снабден с най- иновативните техники, за да покрие всички ваши изисквания.
Фирмата ни притежава система за сканиране на човешкото тяло, компютърно моделиране на индивидуалната гилза и фреза за изработка на модела. Тази система копира изцяло формата на чукана на пациента като по този начин размерите на модела са идентилни с тези на пациента . Премахва се момента на деформация на гипса като материал за изработка на индивидуалната гилзи, както и фактора - човешка грешка.
Материалите за изработка на вашата индивидуална гилза включват всички съществуващи на пазара продукти -лека и твърда ламинация, политол , силиконови приемни гилзи с заключващи механизми, както и с вакуум сиситеми , флексибилни гилзи с и без рамкови конструкции.

 

 

2. Модулни компоненти

 

Те съставляват механичната част на протезата. Има богато разнообразие на модули, даващи различни движения и възможности. За точния избор на компоненти, трябва да се вземат в предвид както специфичните изисквания на пациента, така и физическия му потенциал.Чрез нашите ортопедични техници ние ви предоставяме възможност за консултация и прецизен избор.
В нашата медикотехническа лаборатория работи с всички световни производители на модулни компоненти за протези . Тук можете да получите информация за модулните компоненти на протезата, тяхната функция и възможности, намиращи се във всяка точка на света .