Контакт с нас

Телефони
+ 359 (2) 8565038
+ 359 887 925 725
+ 359 879 888 466

Електронна поща
info@vipplus-mtl.com
sales@vipplus-mtl.com

‹ Обратно

Полезна информация при ортезолечение на горен крайник

Ортезолечение на горен крайник

Индивидуална ортотика за горен крайник - това са медицински изделия, прилагащи се външно за възстановяване или подобряванe функцията и структурата на опорно-двигателния апарат .
Мускулно-скелетни проблеми на горният крайник са свързани както с предходни състояния- травми /спортни, битови или трудови/, така и с неврологични заболявания и вродени аномалии.

 

 

Според своята структура и функция индивидуалните ортези се делят на :

 

 

 

 

Фиксиращи - това са индивидуални изделия, при които не се допуска движение. Те осигуряват стабилна подкрепа при фрактури, възпалителни заболявания на сухожилията и меките тъкани и наранявания на периферната нервна система. Възможно е те да обхващат както отделен сегмент, така и целия крайник.

 

 

 

 

 

 

 

Динамична / функционална ортеза - За разлика от статичните тук индивидуалното изделие позволява движение на крайника в определен обем. Този вид ортези за горни крайници, се използват основно за подпомагане на движението на отслабена мускулатура. Някои от динамичните ортези имат двойна функция за осигуряване на преразпределение на натоварването чрез фиксиране на крайника в позиция, непозволяваща задълбочаване на деформацията на крайника при наличие на патологичен спазъм или хипертонус на мускулатурата  

 

 

 

Видови индивидуални ортези:


Ортези за горед крайник за гривнена става

 

 

 

 

 

 

 

 

Статични-фиксационни ортези
 

 Функционални ортези на ръката

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ортези за горен крайник, обхващащи лакътна и раменна става  

 

 Статични-фиксационни ортези 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функционални ортези на лакътна става