Контакт с нас

Телефони
+ 359 (2) 8565038
+ 359 887 925 725
+ 359 879 888 466

Електронна поща
info@vipplus-mtl.com
sales@vipplus-mtl.com

‹ Обратно

Стъпало под наем

ВИП+ МТЛ, предоставя нова възможност на пациентите си: отдаване под наем за срок от 1(един) месец, на стъпало от предлаганите модели на OSSUR. С това наше ново предложение, нашите пациенти ще имат възможността да се запознаят, предварително с моделите и да тестват техните качества и предимства. При одобрение от страна на пациента, на ползваният модел стъпало, на същият му се предоставя възможността за закупуването на продукта. Условието на тази промоция, е ползваният в рамките на един месец продукт да не бъде увреждан. За повече информация относно нашето предложение и вида на изделията се свържете с Централния офис: гр.София. ВИП+ МТЛ, очаква Вас за да подобри Вашето качество на живот.