Контакт с нас

Телефони
+ 359 (2) 8565038
+ 359 887 925 725
+ 359 879 888 466

Електронна поща
info@vipplus-mtl.com
sales@vipplus-mtl.com

‹ Обратно

Съвети на лекаря

Стъпки в лечението на сколиозата. Кога и как?
Сколиозата е безсимптомна, поради тази причина тя най-често се открива случайно при преглед от педиатър, като случайна находка на рентгенография направена по друг повод или в по-късните си стадий при промяна стойката на детето. Родителите често съобщават, че им е направило впечатление едно от рамената на детето да е повдигнато, изгърбва се специфично само на една страна или че таза не е равен.

 

Сколиотичната болест преминава през различни стадии, от които зависят и лечебните подходи. Възрастта на болния също играе важна роля в избора на лечение.
В 1 стадии / до 14 градуса/ - се предприемат основно редовни прегледи при специалист ортопед в период от 4 до 6 месеца, както и лечебна физкултура.
При 2 и 3 стадии / от 20 - 45 градуса/ лечението включва поставянето на коригиращ корсет в комбинация със специализирани упражнения назначени по индивидуална програма от кинезитерапевт.


Как да постъпиме при откриване на гръбначно изкривяване?

Стъпка 1
Преглед при ортопед, който да назначи рентгенография на гръбначния стълб - запомнете винаги в право положение. На рентгенографията трябва да е заснет целият гръбначен стълб с включени крилата на илиячните кости.
На този преглед се измерват градусите на ъгъла на изкривяването.

Стъпка 2
След измерването в зависимост от степента на ъгъла на изкривяването се пристъпва към една от горепосочените методики за лечение.
Ако степента е от тип 1 /до 14-18 градуса/ пациентът остава под лекарско наблюдение в комбинация с кинезитерапия и плуване.
Ако процесът е диагностициран в по-късни стадии над 20 градуса, посетете нашата високотехнологична медикотехническа лаборатория. Тук можете да направите консултация с нашите висококвалифицирани лекари - ортопеди за изработка на индивидуален коригиращ корсет.Лабораторията ни притежава най-модерната технология за сканиране на човешкото тяло в комбинация със система за компютърно моделиране и фреза за дълбаене на индивидуален модел.
Корсетолечението е бавен и дългосрочен процес, който изисква стриктност и упоритост. То изисква 23 часово носене на корсета, задължителни упражнения ,както и посещения на всеки 2 месеца в лабораторията за допълнително увеличаване на корекцията.
Ренгенографията е задължителна на всеки 6 месеца както и консултация с довереният Ви лекар.
Лечението продължава до завършване на костния растеж на пациента.Стъпки в лечението на сколиозата
Кога и как?
Сколиозата преминава през различни стадии, от които зависят и лечебни подходи. Възрастта на болния също играе важна роля в избора на лечение (преценя се дали е завършил костния растеж и съответно какъв е рискът от прогресия на заболяването).
В 1 стадии се предприемат основно редовни прегледи при специалист ортопед в период на период от 4 до 6 месеца, както и лечебна физкултура.
При 2 и 3 стадии лечението включва поставянето на коригиращ корсет в комбинация от специализирани упражнения назначени индивидуално от кинезитерапевт .

Основни стъпки

Измереният ъгъл на кривината на сколиозата (ъгъл на Кобб) на ренгенографията е определящо

Избора на лечение.

1. До 20 градусът не се предприемат други мерки освен контролни прегледи през 6 месеца за преценка развитието на състоянието, както и назначениа от кинезитерапевт упрафнения.

2. Когато ъгъла на деформация е между 20 - 45 градуса се предписват лечебна физкултура в комбинация с изработка на индивидуален коригирац корсет

3. Над 45 градуса отново се предприема комбинацията от корсетолечение и кинезитерапия, но след проследяване и данни за задълбочаване на кривата е възможно да се предприеме и оперативно лечение.


Как да постъпиме при откриване на гръбначно изкривяване?

Стъпка 1
Преглед при ортопед, които да назначи ренгенография на гръбначния стълб - запомнете винаги в право положение, целият гръбначен стълб в комбинация с криста илиака.
На този преглед коректно щте бъдат измерени градусити на деформацията.

Стъпка 2
След измерването в зависимост от степента на деформитета се пристъпва към един от горепосочените методики за лечение.
Ако степента е от тип 1 до 20 градуса пациентът остава под лекарско наблюдение.
Ако процесът е диагностициран в по късни стадии над 20 градуса, посетете медикотехническа лаборатория за изработка на индивидуален коригиращ корсет.
Корсетолечението е бавен и дългосрочен процес, който изисква стриктност и упоритост.
23 часово носене на корсета задължителни упражнения, както и посещения на всеки 2 месеца на лабораторията за допълнително увеличаване на корекцията.
Ренгеновата графия е задължителна на 6 месец както и консултацияна с довереният Ви лекар.
Лечението продължава до завършване на костния растеж на пациента.