Контакт с нас

Телефони
+ 359 (2) 8565038
+ 359 887 925 725
+ 359 879 888 466

Електронна поща
info@vipplus-mtl.com
sales@vipplus-mtl.com

‹ Обратно

Корсетолечението

Неоперативно лечение при гръбначни изкривявания
Гръбначните изкривяванияe са често срещани и представляват сериозен медико-социален проблем. Лечението им е комплексно, включващо специализирана намеса на ортопеди, кинезитерапевти, рехабилитатори и не на последно място родители и самият пациент. Сколиотичната и кифотичната деформация се разделят на степени в зависимост от градусите измерени на ренгенова графия.

 

Степени на изкривяване и методики на лечение
При граничните нефиксирани изкривявания на гръбначния стълб от 1-ва и някои преходни форми между 1-ва и 2-ра степен /не по- голями от 20 градуса/ на кривината, кинезитерапията и рехабилитацията са основните методи за лечение даващи много добри резултати.

 

При фиксираните изкривявания, от 2-ра и 3-та степен / по- голями от 20 градуса / на нривината кинезитерапия и рехабилитацията, като методики на лечение са напълно недостатъчни. В тези фази на заболяването навлиза използването на индивидуален коригиращ корсет в комбинация със специализирани рехабилитационни процедури и плуване. Комбинацията на тези методи на лечение довежда до добри резултати.
При 4- ти стадий на заболяването неоперативните матоди на лечение / корсетолечение / не дават очакваните добри резултати. В тези случаи корсетолечението се използва като помощна методика при която изкривяването на гръбначният стълб се стопира. При положителна реакция на гръбначният стълб може да се коригират част от градусите.

 

Корсетолечение принципи и функция ?
Като видове, корсетите се делят на коригиращи и фиксиращи. Ролята на коригиращия корсет е да постигне максимална корекция на гръбначната деформация и да я предпази от по-нататъчно прогресиране.Коригиращият корсет при гръбначните изкривявания задава правилна позиция на гръбначния стълб. При този принцип на лечени с индивидуално медицинско изделие - корсет, гръбначният стълб е поставен в принудителна оригираща позиция за продължителен период от време това става в края на пубертета.
С този неоперативен метод за лечение се постига спиране прогресията на сколиозата и намаляване на градусите на изкривяването.
Видове корсети се определят индивидуално за всеки пациент като лекарят избира най-подходящия в зависимост от вида на сколиозата, местоположеноето на кривината, възрастта на пацианта .

 

 

Корсетът се моделират индивидуално / снемане на индивидуална мярка от пациента и корекция на необходимите места /,изработени са от леки материали (обикновено полипропилен ) и се носят под дрехите.  Продължителността на носене на корсета зависи от степента на деформацията , както и от възрастта на пациента .Има корсети които се носят само през нощта, но в принципа на корсетолечението е заложено изделието да се носи около 23 часа на ден, като тази продължителност намалява с приближаването към възрастта, в която настъпва края на растежа на костите. От нашата 20 годишна практика както и от световните такива корситоличението води на първо място до стопиране на процеса но деформациата, както и до налацяване на градусите приближаваики ги до нормата.

 

Биомеханични и медицински изисквания към коригиращите корсети
Коригиращият корсет трябва да екстензира /разстегри / гръбначния стълб по надлъжната му ос. Основната му функция е заложена в конструкцията - максимално да корегира гръбначната деформация и да не се допуска по-нататъчен прогрес на заболяването, но да не ограничава совбодните движения на горните и долните крайници. Както и трябва да има добър външен естетичен вид.
 

 

Принципи на действие на коригиращия корсет
Основните сили се делят заложени в изработката на индивидуалното изделие /коригиращ корсет / са с хоризонтални, вертикални и смесени . Коригиращите корсети се базират на действието на три или четири асиметрични сили . Силите които се прилагат са посока под 45 гр 1 см под върха на деформацията са най-ефективни при изкривявания с ъгъл 20 гр по Кобб, при изкривявания от 20 гр по Кобб най-ефективни са смесените сили включващи в себе си хоризонатлна и вертикална посока на действие. Последната е ефективна и при деформации на гръбначния стълб, когато върха на изкривяването е високо разположени девиации -горен торакалния отдел.

 

 

Основни изисквания при лечението с корсет

Корсета се изработва по индивидуална мярка. Взимането на индивидуалната мярка може да буде извършена по два основни метода. Първият метод е в по голяма степен историческа стойност и е свързан и снемане на форната чрез гипс. В ерата на развитието па технологиите взимането на гипсови мерки се отхвърля.С навлизането на технологиите даваци възможност за сканирането на човешкото тяло са доказани голяни разлики в обемите и формите на зветите мерки /гипсови мерки и скапирани обекти /. Това се дължи на деформацията на гипсовата мярка след снемането и от пациента, деформецията му по време на процеса на изсъхване а от там и неточността при задаване на местата на корекцията. Поставянето му изисква внимание и допълнителни коригиращи действия свъркани както с медицинските така и с пациентските изисквания . Носенето на коригиращият корсет от порядъка на 22-23 часа в денонощието.