Контакт с нас

Телефони
+ 359 (2) 8565038
+ 359 887 925 725
+ 359 879 888 466

Електронна поща
info@vipplus-mtl.com
sales@vipplus-mtl.com

‹ Обратно

Видове ортези и функции

Ортезолечение идва от древногръдски ( гръцки : Ορθός, орто ", оправям се " или "привеждане в норма "). Това е специалност в областта на медицината, занимаващи сe с проектиране, производството и рехобилитация с ортези. Ортезата е медицинско изделие , което поддържа , контролира движението или коригира функцията на крайниа или тялото.Ортезата е средство за контрол на дадения крайник възстановяващо неговата функция и анатомично положение. Тя дава възможност за пълен или частичен обем движения ,възпрепиятства неправилната стойка, породена от заболяване или прекомерното натоварване. Ортезата подпомага мускулатурата и връзковия апарат.

Ортезирането има изключително широк спектър на действие. Поради възможности : да бъде както статична така и динамична, да се задават градуси на движение, да бъде коригираща или фиксираща и е застъпена във всички медицински дисциплини свързани с позицията и придвижването на човешкото тяло в пространството.За максимално добър резултат от лечението се препоръчват индивидуално изработените ортезни средства.

Основни функций на орезите

- да ограничат движение на крайника в дадена посока
- да помогне на движението на тялото като цяло
- да се променят или коригират носещите сили на тялото
- да се отбремени натоварването върху даден крайник или част от него
- да подпомогне процеса на рехабилитация след фрактури или оперативни намеси.
- да се коригира формата и / или функция на крайника , за да се осигури по-лесна възможност за движение
- да се намали или премахне болката
- да се постигнат желани козметични ефекти

Според своето предназначение ортотиката се дели на :
Лечебна времанна ортотика
Постоянна ортотика

КОЙ СЕ НУЖДАЕ ОТ ОРТЕЗОЛЕЧЕНИЕ

 

Пациентите нуждаещи се от ортези се делят на три условни групи .
Първата са пациенти претърпели увреждане като : инсулт , нараняване на гръбначния мозък или травма на опорно двигателният апарат.
Втората група са пациентите с вродени аномалии, спина бифида и церебрална парализа .При тези две групи се използва постоянната ортотика.
Третата група са пациентите ползващи лечебната ортотика . Към тази група попадат нуждаещите се от постоперативна фиксация на част от тялото или от средство за подпомагане на рехабилитационните процедури.

 

 

 

 

ВИП плюс медикотехническа лаборатория благодарение на отвърдените си специалисти и 20 годишният си опит в областта на протезирането и ортезолечението може да ви предложи консултация с наш лекар специалист и изработка на всяно едно изделие от ортезната гама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фирмата ни притежава най- новите високотехнологични методи за изработка на индивидуална ортотика.
Скенер за човешко тяло
Софтуер за компютърно моделиране на ортезното средство
Богата гама висококачествени материали за изработката на ортезата.