Контакт с нас

Телефони
+ 359 (2) 8565038
+ 359 887 925 725
+ 359 879 888 466

Електронна поща
info@vipplus-mtl.com
sales@vipplus-mtl.com

‹ Обратно

Първи стъпки с протезата

Първи стъпки в протезирането

 

Нашата мисия е да дадем на нашите пациенти информации .Ние помагаме на нашите пациенти в избора на най- подходящите компоненти, предлагани на световният пазар. В допълнение, ние координираме рехабилитацията с лекаря и други членове на рехабилитационнен екип. Тази програма Грижа за пациента е заложена в основата на 20 годишния ни опит на българския пазар.

Чрез дългогодишните ни изследвания и ежегодните ни семинари за повишаване и подобряване на квалификацията на персонала, програмата Грижа за пациента е на изключително добро ниво .

Програмата Грижа за пациента е разработена с помощта на специалисти от в много области.
Тази програма обхваща периода от предоперативният период - разговор с пациента и подготовката му за предстоящата ампутация , постоперативният период- как да се грижим за чукана , преминаването през първичното протезиране, адаптацията на пациента към медицинското изделие до окончателното му прохождане и реинтеграцията в обществото .

Етапи в протезирането

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Предоперативна подготовка

Ние ви съветваме :
На пациентите, на които им предстои ампутация, е препоръчително да потърсят предоперативна консултация с опитен ортопедичен техник.
Тази консултация преминава като разговор, в който пациентът ще получи отговори на множеството въпроси относно начинът, по който ще продължи живота си след хирургическата намеса. Разяснения относно какво е това протеза , как се изработва тя , функциите, който може да извършва.
Този разговор е полезен както за Вас така и за вашият личен ортопедичен техник.
Обмяната на информация не е едностранна, разясненията относно медицинското изделие е само едната част . Тук е моментът, в който вашият техник разбира вашите потребности и изисквания към протезата.
Този момент е емоционален и труден с множество въпроси и страх, но е изключително важно пациентът да разбере, че колкото по-рано избере вашият доверен ортопедичен техник и започнете съвместна работа , толкова по-добър и позитивен ще бъде резултатът за ползващия протеза .
ВИП плюс медикотехническа лаборатория е тук на вашите услуги, помагайки Ви да преминете към този нов начин на живот като Ви даде правилни насоки в процеса на протезиране, рехабилитация и реинтеграция

2 Следоперативни грижи

Когато пациентът е подготвен, срещнал се е с своя ортопедичен техник и е получил отговори на основни въпроси относно протезирането и завръщането си към пълноценен начин на живот,загубата на интерес към живота, затварянето в себе си, са моменти които отшумяват бързо или въобще не се появяват .

Пациентът и близките му трябва да приемат този момент от живота като едно предизвикателство, в което трябва да се впуснат с желание, сили и много търпение.
В постампутационният период в болничното заведение, както и след изписването, е необходима физиотерапия
Тя трябва да се състои от упражнения, укрепващи мускулатурата на чуканa.

 

Физиотерапевтът ще направи програма от специални упражнения за тонизиране на мускулите, както на ампутираният крайник така и на цялото тяло като по тази начин ще се избегнат нежеланите постоперативни контрактури, което от своя страна ще доведе до по добро протезиране .
Важно е да запомните ранната вертикализация / изправяне на пациента / е от изключително значение за бързото възстановяване и ранното протезиране.

 

 

3 Протезиране

Протезирането се дели на два основнои етапа - първично и вторично / окончателно / .
Първично протезиране е това протезипране, което обхваща първите 6 - 10 месеца след ампутацията .
Постмпутационният период е свързан с адаптацията на организма към липсата на крайника , възстановяване на кръвния и линфния ток на чукана, спадане на постоперативният оток, както и частична атрофия на мускулатурата на ампутационният чукан.
Окончателното протезиране е протезирането на вече адаптирания / моделиран чукан от първичното протезиране

Стъпка 1

Вземане на мярка и изработване на приемна гилза  


Приемната гилза е тази част на протезата, която има пряк контакт с чукана и се изработва индивидуално за всеки един пациент.Формите на гилзата са различни, както и материалите, от които може да бъде изработена.
Гилзата е най- важната част от протезата .Тя трябва да приляга плътно към чукана и да бъде комфортна по време на носене.

 

 

Стъпка 2

Избор на модулните части на протезата

Този процес включва избора на различни компоненти (тръби, адаптори, ротатори, стъпала, коленни механизми и др.)
В този етап на протезирането пациентът и довереният му ортопедичен техник правят най-правилния избор на компонентите на протезата,взимайки се под внимание, както изискванията на пациента и неговите желания, така и физическата готовност и степентта на мобилност на пациента.

 

 

 

 

 

Стъпка 3

Поставяне на протезата на пациента

В този етап се извършва адаптацията на протезата от ортопедичния техник- статична и динамична центровка.Правят се първите стъпки към новият живот с протеза.

 

 

 

   

Стъпка 4

Рехабилитацията - обучението в ходене, физиотерапията и лечебната гимнастика. Физиотерапевтите изготвят планове за рехабилитация.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стъпка 5

Протезистът ще прецени моментът за вземането на мярка за направата на окончателната гилза.
Протезата като всяко едно изделие има свой живот.Ежегодно е препоръчително протезата профилактично да бъде преглеждана и при наличие на проблем, той да бъде отстранен на момента .
При ежедневната активна употреба , протезата може да бъде използвана от 2 до 5 години.
При децата, периодът е максимум 2 година, поради бързия темп на растеж.